Mapy, atlasy, průvodce a naše asociace

Představit si turistická informační střediska bez map, autoatlasů a průvodců si lze opravdu těžko. Snad celý život se "pohybuje” v této oblasti Marcel Goetz z Turistického informačního a mapového centra jižní Čechy v Českých Budějovicích
Již od roku 1995 usiluje o to, aby se o nás vědělo. Dnes se již můžeme setkat v celé řadě těchto materiálů s naším logem a adresářem asociace. Radou asociace byl pověřen řízením této oblasti jako vedoucí ediční sekce. S výsledky práce se již dnes můžeme seznámit v mnoha mapách, atlasech i průvodcích. Na otázku, jak vypadá současná situace, Marcel Goetz odpovídá: "Od prvních jednání v roce 1995 se nám postupně podařilo zajistit uveřejňování adres naší asociace u kartografie, Geomedie a Olympie Praha, SHOCart, M-Planu, Davida a Soukupa. Dále spolupracujeme s řadou drobných vydavatelství, např. při vydávání pexes a zveřejňování našeho loga v kvalitních turistických materiálech. Samozřejmě, že tento způsob propagace předpokládá, že bychom měli, tak jak je to zvykem, odebrat určitá množství materiálů. Do této doby to garantovalo naše turistické informační a mapové centrum, kdy jsme za každou zveřejňovanou adresu garantovali sami odběr cca za čtyři tisíce korun”.
Tento způsob však nejde uplatňovat do nekonečna.
To je pravda. Na trhu je složitá distribuční situace. Určitá vydavatelství pro nás pracují, smluvně nás podporuje celorepubliková distribuce firmy GeoMedie, ale v chaotické situaci a neznalosti smluvních partnerů profituje celá řada dalších firem, případně i drobní distributoři, kteří nebyli ochotni pomoci při financování projektu a při řešení koncepčních otázek. Samozřejmě, nemůžeme nařizovat zřizovatelům a provozovatelům turistických informačních středisek, že musí odebírat ty nebo ony mapy apod. Myslím si však, že již s přihlédnutím k tomu, že jsme v nich sami uvedeni, měli bychom je odebírat a nabízet k prodeji. Prodáváme tak vlastně výsledky své práce.
Vy jste se obrátil na jednání členského fóra s návrhem na další postup.
Za dobu činnosti ediční sekce se nám podařilo navázat dobré kontakty s vydavateli. Uvedl jsem, že až do této doby jsme zajišťovali odběr výtisků v naší firmě a že by bylo potřeba, aby se na distribuci a prodeji začali výrazněji podílet i pracovníci ve střediscích. U nových titulů, kde bude uveřejněna adresa příslušného turistického informačního střediska v rámci naší asociace si dovolíme automaticky poslat novinku ihned po vydání v minimálním objemu za tisíc korun. Další dodávky pak zajistí distributor firmy GoeMedia, který pomůže i s technickým vybavením infocentra. Tam, kde jsou s dodávkami zboží problémy, jsme ochotni zásobovat střediska přímo z Českých Budějovic. Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že dodávky je možné odebírat pouze na dobírku, poštovné hradíme my. (Rabaty za prodej jsou uvedeny v jiném příspěvku - pozn. redakce).
Například nyní přišel na trh nový autoatlas, kde je na celé jedné straně zveřejněn adresář naší asociace. Měli bychom se naučit spolupracovat s těmi, kteří byli a jsou ochotni nadále být v dobrém kontaktu s naší asociací.