Prezentace asociace

Ediční sekce Asociace turistických informačních center ČR nezahálí. V mnoha mapách, autoatlasech, různých propagačních materiálech se můžete setkat s naším logem, adresářem úplným nebo částečným podle oblastí, pro které jsou mapy vydávány.
Na zářijovém členském fóru v Jihlavě prezentovalo Turistické informační a mapové centrum jižních Čech a Šumavy maxipohlednici formátu A4, která měla u přítomných velký ohlas. Na základě této skutečnosti přišla ediční sekce s návrhem, že by se takováto maxipohlednice mohla vydat s pohledy měst, kde působí turistická informační centra, která jsou našimi členy.