Jaké byly Slavnosti perníku?

Korunovace Královny perníku a předávání perníkových glejtů byly vyvrcholením prvního ročníku Slavností perníku, které se osmého května konaly v jeho hlavním městě - Pardubicích.
Agentura Tradice ve spolupráci s Informačním centrem města Pardubic, Východočeským muzeem, Dopravním podnikem města Pardubic, Střední průmyslovou školou potravinářské technologie a za hlavního partnerství Města Pardubice připravili celodenní program, který díky dobré propagaci přilákal do areálu zámku na čtyři tisíce návštěvníků.

Platnost obrázku vypršela.

Náměstek primátora Jiří Razskazov nese perníkové korunovační klenoty z Informačního centra města Pardubic
Již o půl desáté vyjel od Informačního centra kočár s perníkovými korunovačními klenoty od firmy JaJa, který i přes přepadení zinscenované dobovými pohybovými divadly Benedikt a Rebels dorazil na pardubický zámek, kde v deset hodin zahájily šermířské souboje výše jmenovaných hlavní program slavností. Od této chvíle zámek až do šesté hodiny večerní doslova praskal ve švech. A tak není divu, že se řada zájemců na loutkovou pohádku O perníkové chaloupce divadla HAD nedostala. Mohli se ale potěšit zpěvem vítězů soutěže Perníkový slavík a shlédnout folklór Ústeckoorlicka v podání souboru Jaro. V pravé poledne byla za podpory firmy Perníkář zahájena soutěž o nejrychlejšího jedlíka perníku, kterou vyhrál čtrnáctiletý Tomáš Shejbal z Pardubic.

Platnost obrázku vypršela.

Převoz perníkových korunovačních klenotů na pardubický zámek provázeli trubači, královská garda i perníkoví poddaní
Dechová hudba Pernštejnka zahrála hodinku po poledni všem divákům, ale i prodejcům perníku, kteří měli plné ruce práce nejen s předváděním zdobení, ale také se zvládnutím velkého počtu zájemců o jejich sladké výtvory. A mnozí z nich vyprodali totálně celý svůj stánek. Od čtrnácti hodin probíhal zápis do Perníkové matriky, do které se zapsalo třiadevadesát Jeníčků a Mařenek, jimž byl odměnou perníček od firmy Perník Novotný, která zhotovila i nádherný perníkový plakát s programem slavností. Na pódiu tančili mezi tím latinsdsko-americké i standardní tance vítězové soutěží O perníkovou pantofli a O perníkové srdce a taneční klub Life. Pestrou taneční paletu pak doplnily country tance v podání skupiny Ryengle a druhý programový blok folklorního souboru Jaro.

Platnost obrázku vypršela.

Královská perníková garda odrazila pokus zlodějů zmocnit se perníkových korunovačních klenotů.
Úderem šestnácté hodiny byly dopočítány hlasovací lístky, které návštěvníci slavností po celý den vhazovali do schránek u dvaadvaceti srdcí od perníkářek z celé České republiky. Šest set pět hlasů rozhodlo o tom, že titul Královna perníku patří po celý perníkový rok do příštích slavností Janě Sirůčkové z Pardubic a firmy Pavel Janoš.

Platnost obrázku vypršela.

Primátor města Pardubic Jiří Stříteský s Královnou perníku Janou Sirůčkovou.
Perníkovou korunu ji nasadil primátor města pan Jiří Stříteský, který stejně jako nově zvolená královna podepsal Perníkové glejty, které byly v sedmnáct hodin předány přítomným výrobcům a prodejcům perníku. Glejty symbolicky udělují právo vyrábět a prodávat perník až do příštích Slavností perníku, které se v Pardubicích budou konat opět osmého května, tentokrát roku 2002. Program na zámku zakončila skupina Maruščiny jahody, která v poledním čase báječně sekundovala při soutěži o jedlíka perníku.

Platnost obrázku vypršela.

Královna perníku byla zvolena v anonymním lidovém hlasování o nejkrásnější perníkové srdce.
V době konání slavností jezdily po městě dva historické perníkové trolejbusy, v nichž k jízdě opravňovalo míti u sebe perník a perníková přepravní kontrola byla nemilosrdná. Vydařilo se počasí a tak pořadatelé byli spokojeni se čtyřtisícovou návštěvou, více než desítka perníkářských firem z Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Prahy, Hradce Králové, Plané nad Lužnicí, Žižína a Pardubic, které se zúčastnily a podpořily slavnosti byla jistě potěšena zájmem o perníky všeho druhu a Pardubice tak díky Agentuře Tradice potvrdily, že jsou hlavním městem perníku pro celý perníkový svět.

PTK