Sekretariát A. T. I. C. ČR se stěhuje do Pardubic

K 31. prosinci 2002 končí svou práci v sekretariátu asociace Naděžda Jahodová. Na základě jejího oznámení vypsala rada asociace výběrové řízení, které se uskutečnilo na zasedání celostátní rady 3. prosince. Na základě zhodnocení všech "pro a proti" rada rozhodla, že od 1.ledna 2003 bude pověřen řízením celostátního sekretariátu Luděk Šorm, majitel turistického a informačního centra z Pardubic, člen asociace.
Kontakt: Informační centrum Pardubic, tř. Míru 60, 530 01 Pardubice, tel/fax: 466 612 474, e-mail: office@atic.cz.; ludek@sorm.cz.