Transparentní účet A.T.I.C. ČR

Asociace turistických informačních center České republiky, která je profesním sdružením (cechem) infocenter, přijala nabídku eBanky a.s. ke zřízení Transparentního účtu.
"Jedná se o firemní účet, který je určen pro neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, politické strany, veřejnou správu, církve, atd.), které mají zájem ukázat průhlednost svého hospodaření. Jakýkoliv návštěvník našich www stránek může nahlédnout do jejich příjmů a výdajů a přesvědčit se tak o výši darů jednotlivých sponzorů i o struktuře výdajů konkrétní organizace. Vedení transparentního účtu v cenovém programu Základ je osvobozeno od měsíčního poplatku za vedení účtu v hlavní a vedlejší měně a od poplatku za přímé bankovnictví. Neziskové organizace platí pouze poplatky spojené s transakcemi na účtu." Tolik oficiální informace eBanky a.s., kterou spolu se seznamem majitelů transparentních účtů lze nalézt na internetové adrese http://www.ebanka.cz/tran_uct/FF_main_TransparentniUcet.htm
Pro členskou základnu Asociace se tak mimo jiné výhody otevírá i možnost přímé kontroly, zda, kdy a v jaké výši mají zaplaceny členské poplatky a jakým způsobem s nimi jejich organizace hospodaří. V testovacím režimu již je připravena platební brána, která umožní i přímou platbu členských příspěvků a sponzorských darů prostřednictvím internetu.
Protože včera byla poštou odeslána všem členům cechu faktura k úhradě členského příspěvku, bude velmi zajímavé jejich platební morálku sledovat "v přímém přenosu" na transparentním účtu A.T.I.C. ČR č. 1087746001/2400.
Všem dlužníkům z minulého roku sdělujeme, že starý účet bankovního spojení u České spořitelny v Neratovicích byl zrušen a žádáme je o úhradu dlužné částky na Transparentní účet č.1087746001/2400.
V této souvislosti jistě není bez zajímavosti aktuální přehled členské základny Asociace turistických informačních center České republiky, která je jediným (a proto i největším) profesním sdružením turistických infocenter:
KrajPočet čekatelůPočet členů Celkem
Hl. město Praha033
Středočeský2810
Jihočeský02020
Plzeňský077
Karlovarský066
Ústecký178
Liberecký066
Královéhradecký01010
Pardubický088
Vysočina088
Jihomoravský033
Olomoucký088
Moravskoslezský01616
Zlínský055
CELKEM3115118

Upozornění: Tabulka obsahuje aktuální stav k datu 5.2.2003, dynamicky generované seznamy infocenter pod jednotlivými čísly se jistě budou postupem času měnit.
Další zájemci o členství v profesním cechu, pokud splňují alespoň minimální standard poskytovaných služeb, budou vítáni. Podrobné informace o podmínkách vstupu do Asociace turistických informačních center České republiky jim rádi zašleme.

Luděk Šorm, ředitel sekretariátu