Dovolená se blíží

Od roku 1992 se naše Turistické informační a mapové centrum jižní Čechy zúčastňuje jarního veletrhu Sport - Prague.
Letošní expozici jsme rozšířili o logo A. T. I. C. ČR a poskytování základních informací o našem sdružení.
V rámci veletrhu proběhla řada jednání, z nichž za nejdůležitější považuji diskusi s vedoucí ediční sekce České centrály cestovního ruchu Annou Ríšovou.
Nabídli jsme ČCCR ke zveřejňování náš adresář, ovšem vždy jen s logem A. T. I. C. ČR. Naše logo musí být zárukou kvality turistických služeb. Věřím, že na valné hromadě v Kroměříži bude uzavřena letitá diskuse kolem kategorizace a vytvoření regionálních (krajských) středisek.
V posledních měsících se podařilo mnohé udělat a tak doufám, že do letošní turistické sezony konečně vstoupíme jako pevná cechovní organizace, která své členy nejen chrání, ale dokáže garantovat vysoký stupeň turistických služeb. Rozhodně bychom měli upřednostňovat kvalitu nad kvantitou našich členů.