Cíle a poslání A.T.I.C. ČR

A.T.I.C. ČR je cechovní organizací Informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního ruchu v ČR
 • AT.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné sdružení při zachování nezávislosti vůči vládě, zastupitelským orgánům, politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím.
 • Cílem A.T.I.C. ČR je stát se centrem informační sítě v rámci cestovního ruchu ČR sloužících k oboustrannému toku informací a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů.
 • Cílem A.T.I.C. ČR je zvyšování odborné úrovně a informovanosti svých členů.
 • Cílem A.T.I.C. ČR je monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy.
 • A.T.I.C. ČR zajišťuje pravidelná setkání (jednání) svých členů a společné akce.
 • A.T.I.C. ČR se bude zabývat publikační a vydavatelskou činností ve prospěch členů.
 • A.T.I.C. ČR prosazuje zájmy svých členů v mezinárodní oblasti.
 • A.T.I.C. ČR se bude ve spolupráci s ostatními příbuzenskými asociacemi podílet na legislativních úpravách v oblasti, které se týkají činnosti asociace. Svými připomínkami a návrhy se bude podílet na tvorbě norem a předpisů ve výše uvedených oblastech a prosazovat nejvýhodnější podmínky pro členy AT.I.C. ČR
 • A.T.I.C. ČR bude předkládat státním i nestátním institucím vlastní návrhy a požadavky, které bude uplatňovat v přímých jednáních.
 • A.T.I.C. ČR spolupracuje s orgány státní a místní správy za účelem rozvoje cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu v dané oblasti.
 • A.T.I.C. ČR zastřešuje řešení Koncepce rozvoje cestovního ruchu v jednotlivých obcích, městech a regionech. Poskytuje metodickou pomoc řešitelům a realizátorům projektů Koncepce rozvoje cestovního ruchu v dané oblasti.