Kategorizace turistických a informačních center

Tato kategorizace slouží k hodnocení informačních center členů A.T.I.C. ČR. Každý stupeň kategorizace předpokládá splnění schváleného minimálního standardu a podmínek činností turistických informačních center.
KATEGORIE D
sezonní informační centrum označeno jednou hvězdičkou
 • centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o celém regionu
 • otevírací doba činí nejméně pět dní v týdnu
 • poskytuje bezplatné verbální informace o místě min. v 1 světovém jazyku
KATEGORIE C
místní celoroční - označeno dvěma hvězdičkami
 • centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o místě své působnosti
 • otevírací doba činí 5 dnů v týdnu
 • poskytuje bezplatné verbální informace o místě minimálně v jednom světovém jazyce
KATEGORIE B
oblastní informační centrum - označeno třemi hvězdičkami
 • centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o celé České republice
 • otevírací doba je 6 dnů v týdnu
 • poskytuje bezplatně verbální informace o oblasti (regionu) ve 2 světových jazycích
 • zprostředkovává průvodcovskou a ubytovací činnost
 • je vybaveno výpočetní technikou, jež je kompaktibilní k napojení na informační síť A.T.I.C.
KATEGORIE A
republikové informační centrum - označeno čtyřmi hvězdičkami
 • centrum je otevřeno po celý rok a podává informace o celé ČR
 • otevírací doba je zajištěna 7 dnů v týdnu
 • do informačního centra je bezbariérový přístup
 • poskytuje bezplatně verbální informace o ČT ve třech světových jazycích
 • zajišťuje průvodcovskou činnost v místě působení
 • zprostředkovává ubytovací činnost v ČR
 • zprostředkovává průvodcovskou činnost v ČR
Minimální standard služeb a podmínek činnosti turistických informačních center členů A. T. I.C. ČR
 1. Informační centrum je umístěno na veřejně přístupném místě
 2. Informační centrum je označeno logem A. T. I. C. ČR společně s piktogramem "i". Označení může být doplněno i vlastním označením informační kanceláře vyjadřující činnost informačního centra.
 3. Vybavení centra musí sloužit k zajištění minimálního standardu poskytovaných informací tzn: telefon, fax, musí poskytovat plnou informaci sloužící k orientaci v místě působení informačního centra, pro návštěvníky musí být k dispozici mapa místa, oblasti a ČR, musí poskytovat informaci o dopravě a službách v místě působení informačního centra, musí poskytovat informaci o ubytovacích a stravovacích možnostech v místě působení informačního centra, musí poskytovat informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v místě působení informačního centra.
Asociace turistických informačních center ČR si vyhrazuje právo kontroly výše uvedeného standardu a to prostřednictvím příslušných členů rady A. T. I. C. ČR, zástupců určených oblastí.