Pozvánka na Členské fórum A.T.I.C. ČR 24.-25.4.2003

Informační centrum města Uherské Hradiště ve spolupráci s Radou a sekretariátem Asociace turistických informačních center České republiky připravují jednání členského fóra, jež je nejvyšším orgánem tohoto cechu (profesního sdružení) turistických informačních center.
Všichni členové a čekatelé na členství jsou zváni do Uherského Hradiště 24. a 25. dubna 2003. Prezence je naplánována od 12.00 hodin, jednání Členského fóra započne ve 13.00 hodin.
Návrh programu jednání členského fóra:
1. Zahájení - úvodní řeč pana starosty
2. Úvod
3. Schválení programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti rady A.T.I.C. ČR
5. Zpráva o hospodaření
6. Zpráva revizora
7. Doplňující volby Rady A.T.I.C. ČR
8. Diskuse k činnosti a hospodaření v dalším období
9. Usnesení členského fóra
10. Závěr oficiální části
Pak bude následovat doprovodný program, který zahrnuje odborný seminář a společenský večer. Vstupné činí 350 Kč/osoba a bude hrazeno v hotovosti při prezenci. Každý účastník si na vlastní náklady zajistí dopravu a ubytování.
Pro 2.den jednání je zajištěna prohlídka historického centra Uherského Hradiště, exkurze do Městského úřadu a návštěva Městského informačního centra a informačního centra pro mládež.

Další informace o možnostech ubytování a turistických atraktivitách regionu Vám poskytne:

Renáta Polišenská
Masarykovo náměstí 21
686 01 Uherské Hradiště
Česko (CZ)
tel: (+420) 572 525 525
(+420) 572 525 526
fax: (+420) 572 525 527
Na setkání v Uherském Hradišti se těší

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR