Olomouc

Informační, kulturní a turistické středisko města Olomouce, (IKTS Olomouc),Horní nám., podloubí radnice, 771 27 Olomouc, pracovní doba včetně sobot a nedělí, III.-IX. 9.00-19.00 hodin a XII-II 9.00-17.00hodin, Tel.: +420 68/5513 385, Tel.:/Fax: + 420 68/522 0843, E-Mail: infocentrum@olomoucko.cz, http: www.olomoucko.cz.Pobočka je na hlavním nádraží - Jeremenkova ul.
Činnost IKTS Olomouc se dělí do několika okruhů ve vztahu k návštěvníkovi, a to:
 1. Turistické informace
 2. Služby v oblasti cestovního ruchu
 3. Kulturní, společenské a sportovní informace
 4. Prodej propagačních materiálů
 5. Předprodej vstupenek
 6. Informace o činnosti ÚMO a dalších institucích
 7. Ověřování podpisů a listin, výpis z rejstříku trestů
 8. Další činnost IKTS Olomouc
 1. Služby v oblasti turistických informací
  • Turistické informace o Olomouci a jejím okolí, informace o regionu Haná i ostatních oblastech ČR
  • Vyhledávání dopravních spojů (vlak, autobus) po celém území ČR a mezinárodní spoje, vedoucí přes území ČR
  • Možnost zajištění turistických výletů a programů pro volný čas a odpočinek
  • Poskytování průvodcovských služeb
  • Projížďky na koních v Litovelském Pomoraví
  • Projížďky v kočáře po náměstí
  • Prohlídky radnice, kaple Sv. Jeronýma, výstup na věž
 2. Služby v oblasti cestovního ruchu
  • Rezervace ubytování ve městě a okolí
  • Organizace pobytů a pobytových programů
  • Zprostředkování taxi služby
  • Zprostředkování zapůjčení osobních vozů
  • Výlety do okolí osobním vozem (cca 11 výletních tras)
 3. Kulturní, společenské a sportovní informace
  • Veškeré dostupné informace o kulturním, společenském a sportovním dění v Olomouci.
  • Informace o programech olomouckých divadel, kin, muzeí a galerií
  • Informace o programu MFO
  • Plavání pro veřejnost a utkání olomouckých sportovních týmů
 4. Prodej propagačních materiálů
  • Prodej suvenýrů a publikacích o městě, jeho okolí a celém regionu Hané
  • Prodej pohlednic
  • Prodej map (cykloturistické, turistické, lyžařské, města a okolí)
 5. Předprodej vstupenek
  • Předprodej vstupenek na MFO
  • Uzavírání smluv o prodeji vstupenek s agenturami, které pořádají kulturní a společenské akce ve městě
 6. Informace o činnosti Úřadu města Olomouce a dalších institucích na území města
 • IKTS Olomouc si vytvořilo vlastní databázi o činnosti ÚMO na základě podkladů ze všech odborů. Tyto informace zaměstnanci IKTS poskytují občanům hlavně mimo úřední dny. Týkají se vesměs činnosti jednotlivých odborů a jejich oddělení ve vztahu k občanovi
 • IKTS Olomouc má rozpracovanou informační databázi i o dalších státních subjektech na území města, které by taktéž měli sloužit občanovi k jednoduší orientaci a vyřizování svých záležitostí na úřadech
 • Informace o službách a neziskových subjektech (školy, zdravotnictví)
 • Informace o některých podnikatelských subjektech