Služby turistům i občanům

OLOMOUC - Informační středisko ve městě se kromě běžných pracovních záležitostí podílelo na zajištění a organizaci Dne otevřených dveří organizovaného u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, oslav 150. výročí nastoupení na trůn Františka Josefa I., které se uskutečnilo v Olomouci, dále Olomouckého kulturního léta a Olomouckých vánoc 98, v rámci kterých se na Horním náměstí konala kulturní vystoupení a jarmark.
Mimoto pomáháme při propagaci kulturních akcí v regionu, zajišťujeme převážnou částí předprodej na různé kulturní akce v Olomouci na provizní cenu.

Miroslav Piňos, IS Olomouc