Rozpočtové opatření 01/2022 - schváleno dne 14.6.2022