Setkání tří zemí

PASOV - V závěrečných dnech září se konalo v Pasově "Neuburger Tourismusforum der Drei-Länder-Akademie" pořádané společností tří zemí: Dolní Bavorsko-Horní Rakousko-jižní Čechy. Ústředním tématem konference a workshopů bylo "High-tech im Tourismus".
Jihočeskou účast organizačně zajišťovala Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) v úzké spolupráci s odborem vnějších vztahů Úřadu města České Budějovice.Region jižní Čechy se prezentoval v průběhu konference třemi příspěvky. .... Šíp z Jihočeské univerzity hovořil o cestovním ruchu v jižních Čechách a perspektivách jeho rozvoje. Za JCCR informovala o aktivitách a plánech tohoto zájmového sdružení Hana Mušková. Zástupci firmy IPEX představili CD s informačním systémem Českého Krumlova. Akce probíhala v prostorách pasovské univerzity. V hale univerzity jsme připravili stánek, kde byly k dispozici informace za celý region jižní Čechy.
Za pozitivní považuji i to, že v průběhu obou dnů byla navázána řada kontaktů s partnery ze zahraničí, dohodnuta budoucí spolupráce na konkrétních projektech a vzájemná výměna informací.
Podle dojmů účastníků jihočeské delegace považuji účast a prezentaci celého regionu za prospěšnou nejen v daný okamžik, ale i do budoucna.

Hana Mušková

jednatelka sdružení