Jak to vidím

Myšlenka na založení Asociace turistických informačních center ČR (tehdy ještě A. T. I. S.) vznikla na podzim roku 1993 v Hradci Králové, kde ministerstvo hospodářství pořádalo seminář o turistice. Zde bylo tehdy představeno i nové sdružení na podporu cestovního ruchu pro oblast Českého ráje s názvem "Koridor".
Podle tohoto vzoru jsme v únoru 1994 založili Jihočeskou centrálu CR, s. r. o., což byl praktický krok a vzor pro založení regionálního a následně celostátního sdružení. Základ i finační prostředky do celostátního projektu vložili v létě Miroslava Martincová, Jaroslava Polanská, Zlatko Voráček a Marcel Goetz. Společná činnost nám umožnila vytvoření stanov, hrazení nejnutnějších provozních nákladů, rezeslání informačních a zvacích dopisů na zakládající valnou hromadu na podzim 1994 atd.
Jmenovaní pro zahájení činnosti vytvořili společnost s ručením omezeným "TIC", která chtěla pro asociaci provozovat přímo v Praze informační středisko propagující především regiony. Celý projekt skončil po čtyřech letech ztrátou několika set tisíc korun. Doufám, že letošní valnou hromadou v Kroměříži jsme ukončili období špatných investic.
Za uplynulých pět let jsem poznal řadu nadšených lidí, se kterými budu dále rád spolupracovat a doufám, že se nám podaří získat i podporu státní a místní správy České republiky.

Marcel Goetz

České Budějovice