Z jednání rady

PARDUBICE - Před vlastním jednáním rada navštívila Internet - Informační centrum Pardubic,které je členem asociace. Luděk Šorm seznámil členy rady s novou prezentací asociace na Internetu. Rada s podobou prezentace vyslovila souhlas a zároveň souhlasila se začleněním databanky akcí jako informačního servisu do prezentace.
Na zasedání rada asociace projednala mimo jiné návrh na způsob přijímání nových členů do asociace. Materiál bude dán k diskusi mezi členskou základnu. Na programu byla dále příprava členského fóra, které se bude na pozvání severočechů konat v Ústí nad Labem.v
Podrobně se rada zabývala přípravami oslav pěti let vzniku asociace, které se uskuteční při příležitosti jednání členského fóra s bohatým společenským a kulturním programem. Při této příležitosti rada mimořádně uvolnila 5 000 Kč na zabezpečení drobných propagačních materiálů
Výročí založení bude připomenuto i veletrhu cestovního veletrhu MADI, který se koná v listopadu v Praze. Další nabídka pro členy je spoluúčast ve stánku asociace na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se koná v Praze v únoru příštího roku. Rada odsouhlasila, že poplatek za čtyřdenní osobní účast na veletrhu bude pro každé turistické informační centrum 6 000 Kč. Za tyto finanční prostředky bude mít každý k dispozici vlastní stolek, vlastní panel na výzdobu, bude zapsán v katalogu vystavovatelů a obdrží další náležitosti, které vyplývají z organizačních podmínek vystavovatele.
Na základě předcházejících zkušeností rada dále doporučila, aby byla navázána pravidelná spolupráce s firmou SHOcart. Obě strany budou recipročně spolupracovat ve vybraných oblastech.