Upozornění členům

Upozorňuji všechny členy, že údaje uvedené v kontaktních adresách jsou použity podle posledního nahlášeného stavu. Je v zájmu pracovníků každého turistického informačního centra, aby jakékoli změněné údaje týkající se kontaktů sdělili co možná nejdříve sekretariátu. Adresář používáme poměrně často a bylo by škoda, kdyby byl nepřesný. Také při zpracování podkladů do adresáře pro tuto mapu jsem náhodně zjistila nová telefonní čísla apod.