Nový člen asociace

Městské informační centrum ve Vrchlabí se představuje
Městské informační centrum všude v zahraničí, a v současné době již v celé řadě větších měst v naší republice, je chápáno mimo jiné jako reprezentace města, ve kterém se nachází, městského úřadu, jednotlivých podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu a konec konců i samotných obyvatel města.
Je to místo, kde lze vhodnou formou profesionálně prezentovat minulost města, jeho současnost i plány do budoucnosti a vhodnou spoluprací s místními podnikatelskými subjekty zajistit stoupající návštěvnost města jak tuzemskými, tak i zahraničními návštěvníky. Tento v podstatě jediný, zato však velice náročný cíl zvýší nejen přímý ekonomický efekt, tj. růst příjmů z cestovního ruchu do městské pokladny, ale je tu ještě celá řada dalších vedlejších efektů, jako například oživení společenského života ve městě, zvýšení všeobecné prestiže města i zvýšení zaměstnanosti obyvatel. To vše se potom plně odráží v náladě a osobních postojích jednotlivců z řad obyvatel. Od roku 1990 se o cestovním ruchu více mluví, než se pro jeho rozvoj skutečně dělá. Je to jev všeobecně u nás platný. Nechci se zde v žádném případě zaobírat kritikou, ale chci zdůraznit neutěšený stav v tomto směru.
Naše městské informační centrum bylo otevřeno v dubnu tohoto roku. Kancelář se nachází přímo v centru města v budově radnice. Dle mého názoru je jedním z významných nástrojů správy města, které svojí činností může přímo a aktivně zasahovat do hospodářské sféry města, napomáhat při prosazování zájmů obce v této oblasti, napomáhat při udržování kontroly nad podnikatelskou činností v oblasti turistického ruchu, získávat řadu hodnověrných údajů a informací, tolik potřebných pro následné rozhodování v městské radě. Takže se v žádném případě nejedná o místo, kde se pouze rozdávají prospekty, prodávají mapy, pohlednice a suvenýry nebo kde lze dokonce zakoupit zájezdy do zahraniční, jako tomu je v současnosti v řadě jakýchsi pseudoinformačních centrech v celé republice.
Naši návštěvníci mohou u nás získat kromě běžných služeb, které informační centra poskytují informace o Vrchlabí, Krkonoších a Podkrkonoší, aktuální informace o počasí, v zimní sezoně sněhové zpravodajství. Návštěvníkům je k dispozici multimediální počítač s dotekovou obrazovkou, který umožňuje procházku po městě prostřednictvím virtuální reality. Novinkou se stal prodej přístrojů GPS pro satelitní navigaci v terénu a prodej map se souřadnicovou sítí GPS, které mohou hrát velmi významnou roli v zimním období při záchraně turistů v našich horách. V našem městě nejsme jediným a prvním informačním centrem. Již několik let zde funguje informační středisko KRNAPu, které, jak jsme přesvědčeni, pro nás v žádném případě není konkurencí, ale naopak výborným doplněním našeho informačního servisu. Jedná se totiž o to, že naše organizace byla zřízena za účelem poskytování informačního servisu o našem městě, a proto ne vždy jsme schopni plně zodpovědět otázky našich návštěvníků ohledně Krkonošského národního parku.
V současnosti spolupracujeme s Okresním úřadě v Trutnově na projektu vytvoření regionálního informačního centra pro oblast Krkonoš. Snažíme se získat další zájemce, kteří by se chtěli s námi na tomto projektu podílet. V budoucnu by role centrálního regionálního centra měla být další funkcí, kterou bychom měli plnit.
Závěrem ještě doplním adresu, na které nás můžete najít.
Městské informační centrum
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, Tel./fax: 0438/287 222, E-mail: postava@mic-vrchlabi.cz

Jan Postava, MIC Vrchlabí