A.T.I.C. ČR se představila na veletrhu RegionTour Brno 2005

Počátek roku je každoročně vyhrazen prezentaci Asociace turistických informačních center České republiky na veletrhu RegionTour.
Již po několikáté bylo toto profesní sdružení provozovatelů turistických informačních kanceláří spoluvystavovatelem ve stánku České centrály cestovního ruchu - CzechTourism, které patří poděkování za vytvoření velmi dobrých podmínek.
REGIONTOUR
Celkový pohled na stánek
Během veletrhu zde probíhala jednání ředitele sekretariátu nejen se zájemci o informace o členství v Asociaci, ale i o možnostech užší spolupráce s odbornými návštěvníky ve prospěch rozvoje cestovního ruchu. Zájemci o členství v asociaci se především informovali o tom, co vše může asociace členům nabídnout, jaké jsou podmínky vstupu, jak funguje spolupráce mezi jednotlivými turistickými informačními centry v rámci asociace apod. Návštěvníci velmi uvítali poslední číslo Zpravodaje a hlavně publikaci Turistická informační centra ČR, kterou Asociace vydala za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Tato brožura na 104 stranách představuje dvěstě informačních středisek a jimi doporučených turistických cílů.
Turistická informační centra ČR
Turistická informační centra ČR (vydal A.T.I.C. ČR v roce 2004)
Součástí veletržního dění byla i celá řada pracovních jednání - za nejdůležitější považujeme jednání Rady A.T.I.C. ČR, která se zabývala zvláště certifikací organizace dle norem ISO, ekonomickými podmínkami fungování sekretariátu a přípravou příštího členského fóra (bude 21.-22.dubna 2005 v Olomouci). Vzala na vědomí, že přihlášku na členství podalo IC Lovosice a také nový provozovatel IC Zlaté slunce v Plzni.
REGIONTOUR
Z jednání Rady A.T.I.C. ČR

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR