Sejdeme se na MADI

PRAHA - Agentura MADI připravila v rámci doprovodného programu veletrhu MADI 99 druhý ročník Dne regionů, který se uskuteční 10. listopadu 1999 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha.
  • 9.00 - 10.00 hod. registrace účastníků
  • 10.00 - 10.15 hod. zahájení
  • 10.15 - 11.00 hod. Příhraniční spolupráce s družebními regiony a městy
  • 11.00 - 11.45 hod. Jak prezentovat region na veletrhu CR a stojí to za ty peníze?
  • 11.45 - 12.30 hod. Region je potřeba nejen propagovat, ale také prodávat aneb Jak připravit účast na workshopech a prodejních výstavách?
  • 12.30 - 13.30 hod. pauza na oběd
  • 13.30 - 16.00 hod. workshop regionů - prezentace regionálních institucí u samostatných stolů.
Účastníci Dne regionů se zúčastňují zdarma (na základě předběžné písemné přihlášky). Jmenovku obdrží předem registrovaní návštěvníci v den konání veletrhu. Jedná se o pracovníky okresních a městských úřadů, turistických informačních středisek, regionálních muzeí apod.
Pro instituci přihlášenou na Workshop Dne regionů je cena 3 500 Kč.
Uzávěrka přihlášek je 15. září. Bližší informace získáte na adrese: Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3, tel./fax: 02-6274152.
Upozornění:
Naše asociace se tohoto Dne regionů také zúčastní. Vzhledem k tomu, že ne všechny okresní nebo městské úřady se zúčastní dne regionů jako vystavovatelé, nabízíme členům asociace možnost prezentovat svá TIC prostřednictvím nejrůznějších informačních materiálů u stolu A. T. I. C. ČR. Informace na adrese sekretariátu.