Perníkové hejtmanství reprezentovala také čarodějnice

V neděli 7.11.2004 se v Českých Budějovicích uskutečnil I. summit pohádkových vládců Čech, Moravy a Slezska.
Pozvání jihočeského pohádkového krále Zdeňka Trošky přijala také delegace Perníkového hejtmanství s čarodějnicí, šéfem Úřadu vlády Perníkového hejtmanství, ministrem financí, černokněžníkem ve funkci ministra vnitra a spanilou vílou, která má na starosti ministerstvo spravedlnosti.
I. summit vládců Čech, Moravy a Slezska v Českých Budějovicích
Delegace z Perníkového hejtmanství
Hlavním bodem programu bylo jednání pohádkových vládců Čech, Moravy a Slezska v kruhovém salónku, jehož se zúčastnili:
· jihočeský pohádkový král pan Zdeněk Troška z Hoštic u Volyně,
· zakladatel Kraje Káji Maříka pan Jan Rosák z Mníšku pod Brdy,
· vládkyně Orlických hor princezna paní Kačenka Pavlína Řeháková z Orlických hor,
· bílá paní Českého ráje a Jičína paní Eliška Gruberová z Kumburka,
· šéf Úřadu vlády Perníkového hejtmanství pan Luděk Šorm z Rábů u Pardubic,
· vládce Královského hvozdu Vladimír Štěrba z Bratronic a Křivoklátska,
· místodržící Pohádkové Šumavy pan Milan Poláček z Brčálníku

a členové jejich doprovodu. Z nejznámějších připomeňme paní Vítězslavu Klimtovou z Pičína u Příbrami a kreslíře Jaroslava Kerlese z Českých Budějovic.
I. summit vládců Čech, Moravy a Slezska v Českých Budějovicích
S jihočeským králem Zdeňkem Troškou
Pohádkové země mimo jiné potvrdily zájem o mírovou spolupráci a o společnou propagaci pohádkových turistických produktů. Vzhledem k historickým souvislostem data konání summitu vyhlásily "Čas pohádkového přátelství" a přijaly výzvu "Perníkáři všech zemí, spojte se!", kterou delegace Perníkového hejtmanství vyjádřila zájem o další rozšíření expozice Muzea perníku a pohádek v Perníkové chaloupce zejména o exponáty z jižních Čech.
Následovala oficiální audience v historické budově českobudějovické radnice, kde převzali přítomní vládci pohádkových zemí z rukou primátora Doc. RNDr. Miroslava Tettra, CSc. medaile města České Budějovice.
Pohádkovou neděli zakončila vrcholná akce Jihočeského pohádkového království - III. karneval kapra Jakuba. V rámci karnevalu přítomní vládci představili široké veřejnosti turistické produkty svých pohádkových zemí.

Vydařenou akci zorganizovalo Mapové a turistické centrum České Budějovice, člen Asociace turistických informačních center ČR. Poděkování si zaslouží především Marcel Goetz jako kancléř Jihočeského pohádkového království.

(šm)