Cestování je mým koníčkem

Napsala MARIE TALAFANTOVÁ, majitelka a provozovatelka Informačního a cestovního centra v Náchodě. Vzápětí však doplňuje: "stalo se však i povoláním.”
Narozená vroce 1947, absolvovala vysokou školu, kde získala titul inženýrky. K němu později přidala titul kandidátky věd. Po studiích pracovala jako mikrobiolog v Mikrobiologickém ústavu ČSAV Praha, na detašovaném pracovišti v Novém Hrádku u Náchoda. V roce 1991 začala pracovat na radnici v Náchodě jako vedoucí odboru školství, kultury a zdravotnictví. Založila informační centrum při městském úřadu. K tomu dodává: "Nové zastupitelstvo usoudilo, že informační centrum není potřebné. Tak jsem ho převzala sama a nyní ho provozuji se dvěma zaměstnankyněmi. Mimo to jezdím jako průvodce. Městský úřad nám poskytuje finanční dotaci na základě smlouvy o prováděných službách. Vzhledem ktomu, že již nemám starost o rodinu, budu se věnovat práci v radě s plným nasazením.”
Marie Talafantová patří k dlouholetým členům asociace. Byla to právě ona, která přišla s nápadem uspořádat neformální setkání členů asociace v Náchodě. Pamatuji si na její vystoupení na jednání členského fóra, které tomuto setkání předcházelo. Již tehdy upozorňovala na to, že se lidé málo navzájem znají, nic moc o sobě nevědí, že chybí výměna zkušeností. Na tento fakt potom upozorňovala ještě několikrát. Na historicky první setkání do Náchoda tehdy moc lidí nepřijelo. Byla to však první vlaštovka, která teprve po několika letech našla následovníka. Setkali-li jsme se nyní v Kroměříži, bylo to vlastně přičiněním i Marie Talafantové.