Jižní Morava má zástupce

Morava jako celek se může na rozdíl od české oblasti pochlubit tím, že na jejím teritoriu se nachází poměrně velká část informačních center, která jsou členy asociace. Tak se stalo, že dva zástupci za Moravu měli na rozdíl od zbývajících členů rady na starosti značně velké území. Proto na členském fóru v Kroměříži přišli zástupci Moravy s návrhem, aby se rada rozšířila o dalšího zástupce z této části republiky. Členské fórum tento návrh odsouhlasilo. Novou zástupkyní za jižní Moravu se stala po diskusi mezi členy této oblasti IVANA MAHELOVÁ.

Platnost obrázku vypršela.

Pro ni samotnou není práce v cestovním ruchu žádnou novinkou. V této oblasti se pohybuje prakticky od absolvování studií. Pracovala v cestovní kanceláři, v hotelnictví. I v době, kdy pracovala ve francouzské společnosti zabývající se výrobou hydrauliky, věnovala část svého volného času práci průvodce. Rodina se v průběhu let smířila s tím, že cestování patří spolu s černou fenkou labradora k jejím největším zálibám. Mluví německy, anglicky, francouzsky a rusky. Setkat se s ní můžete na většině veletržních a prezentačních akcí, kterých se účastní Vysočina.
Ivana Mahelová působí jako ředitelka sdružení REGION VYSOČINA, která se zabývá podporou cestovního ruchu v oblasti Českomoravské vrchoviny. Činnost sdružení navázalo od ledna letošního roku na aktivity Nadace pro rozvoj cestovního ruchu Vysočina, založené před pěti lety, jehož tajemnicí byla od roku 1996.