Malá fotoreportáž z členského fóra

Členské fórum, které se ve dnech 17.-18.5.2001 uskutečnilo na Kladně, bude na tomto serveru a ve zpravodaji našeho cechu jistě velmi seriózně a důkladně "rozpitváno", a to v nejbližších dnech a hodinách.
Přijměte prozatím několik obrazových informací s doprovodným komentářem. Jistě, objektiv fotoaparátu nezachytil to nejdůležitější a ani texty nejsou příliš vtipné. Postižení mi snad prominou. Věřte ale, že jdou od srdce a jsou publikovány s láskou (k naší organizaci).

Platnost obrázku vypršela.

Zahájení bylo velmi důstojné (prezident M.Foltýn),...

Platnost obrázku vypršela.

... byly předány certifikáty novým členům (na snímku M.Prorok z Lázní Bohdaneč),...

Platnost obrázku vypršela.

... vyslechli jsme prezentaci NIISCR od B.Šeteny (ředitel firmy Bedy a.s.),...

Platnost obrázku vypršela.

... řadu informací o činnosti Asociace (na snímku N.Jahodová)...

Platnost obrázku vypršela.

... i náměty z pléna (na snímku L.Hollý navrhl uspořádat příští členské fórum na Beskydsko-Valašsku).

Platnost obrázku vypršela.

Díky odlehčenému moderování Oldy Kuchaře (IC Kroměříž) jsme maratón zpráv a referátů přežili v celkem dobré kondici (jako důkaz uvádím pohled do jednacího sálu),...

Platnost obrázku vypršela.

... čehož dokonale využil M.Goetz (České Budějovice) k prezentaci ediční sekce A.T.I.C. ČR.

Platnost obrázku vypršela.

Se slzou v oku jsme se rozloučili s členkou Rady Ivanou Mahelovou (Jihlava), jež odchází z informačního centra na jiné pracoviště, a které prezident M.Foltýn za její přínos pro Asociaci upřímně poděkoval.

Platnost obrázku vypršela.

Závěr jednání patřil organizačním záležitostem společenského večera (kladenský J.Zelenka),...

Platnost obrázku vypršela.

... do něhož mnozí přispěli atraktivními dárky do tomboly,...

Platnost obrázku vypršela.

... jež byla o půlnoci vylosována.

Platnost obrázku vypršela.

Někteří využili gastronomických služeb hotelu (já taky), mnozí předvedli úchvatné taneční kreace (bohužel nezaznamenáno v publikovatelné kvalitě),...

Platnost obrázku vypršela.

... všichni jsme se utkali ve vyřazovací soutěži piškvorek (na snímku M.Foltýn a I.Mahelová)...

Platnost obrázku vypršela.

... a v soutěži Kámen - Papír - Nůžky, při jejímž finále bleskaly fotoaparáty jako při světové akci.

Platnost obrázku vypršela.

Mnozí jsme využili večer také k neformální výměně zkušeností ...

Platnost obrázku vypršela.

... a následující dopoledne k exkurzi po kladenském regionu (já bohužel nikoliv, proto se loučím fotozáběrem přípravy na nástup do autobusu).

Neobjektivně zaznamenal: Luděk Šorm