Sama o sobě

Narodila jsem se v jihočeském Táboře, kde jsem prožila většinu života. Po maturitě na táborském gymnáziu jsem odešla studovat do Prahy na Vysokou školu zemědělskou. Studium jsem ukončila v roce 1984. Nastoupila jsem do Českého rozhlasu Praha jako redaktorka zpravodajství a publicistiky. Poté mi byl nabídnut studijní pobyt na VŠZ Praha, kde jsem pracovala jako odborná asistentka do roku 1986, kdy jsem se vdala. V průběhu mateřské dovolené jsem se s rodinou přestěhovala zpět do Tábora.
Zájem o kulturní život a cestování byl vždy mým velkým koníčkem. Proto jsem v roce 1993 se zájmem přijala nabídku Městského úřadu v Táboře na zabezpečení provozu sezonního turistického informačního střediska. Na základě velkého zájmu táborské veřejnosti i návštěvníků města o tuto službu bylo na odboru kultury města Tábor vytvořeno místo referenta cestovního ruchu, které mi bylo nabídnuto. Mým úkolem byla příprava koncepce práce stálého informačního střediska a oddělení cestovního ruchu.
Provoz táborského infocentra jsme zahájili již na jaře 1994 v budově radnice na Žižkově náměstí. Kromě práce v oblasti cestovního ruchu jsem zabezpečovala také dramaturgii kulturních pořadů, zejména mezinárodního festivalu Táborská setkání. Po odchodu mého vedoucího jsem byla vybrána na funkci vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu, kterou vykonávám dosud. Táborské infocentrum patří k zakládajícím členům Jihočeské centrály cestovního ruchu a A. T. I. C. ČR. V radě této asociace v současné době zastupuji jižní Čechy.

Platnost obrázku vypršela.

Jsem ráda, že po porodních bolestech spojených se vznikem a začátky asociace se daří postupně realizovat konkrétní program, ať jde o vzájemnou spolupráci infocenter, či o společnou prezentaci, jak na akcích cestovního ruchu, tak například v tomto Zpravodaji.

Lenka Horejská