Rada opět jednala

NERATOVICE (nj). Prakticky za tři týdny po členském fóru v Kroměříži se znovu sešla rada A. T. I. C. ČR. Z jejího jednání vzešlo mnoho úkolů, které bylo potřeba řešit.
Pro další činnost rady bylo nutné podle stanov vyřešit, kdo bude po odstoupení Jiřího Pavlíka z funkce prezidenta novým představitelem asociace. Výsledky voleb byly jednoznačné - novým prezidentem byl zvolen Miroslav Foltýn. Viceprezidentem Petr Vašků.
Na programu jednání bylo především zhodnocení členského fóra. Stručně shrnuto - bylo to první velmi konstruktivní a dělné jednání s konkrétními závěry. Rada toto členské fórum považuje za první krok pro výrazné zlepšení činnosti asociace jako celku.
Rada se dále zabývala řešením problematiky přijímání nových členů. Konstatovala, že v souvislosti se změnou ve stanovách, kdy členské fórum odsouhlasilo, aby se asociace stala organizací cechovního typu, se musí změnit podmínky pro přijetí. Nový člen, který bude chtít vstoupit do asociace, by neměl být přijímán zcela automaticky, ale měl by mít tzv. čekací dobu, ve které by prokázal své kvality. Tato otázka je aktuální zejména v místech, kde již delší dobu působí informační centra, která jsou našimi členy a v současné době se z těchto míst hlásí další subjekty o členství, které mají mnohdy mnohem výhodnější ekonomické podmínky. Ty však nemusí být zárukou, že úroveň poskytovaných služeb bude lepší. Samozřejmě, že kvalitu příslušného centra by měli ověřovat i členové rady zastupující příslušnou oblast, odkud zájemce o členství pochází. Tento způsob není ničím neobvyklým a ani nemá za cíl záměrně znesnadnit přijímání nových členů, Je to jenom důkaz, že asociace chce celkově zkvalitnit svou činnost i navenek. Kompletní materiál bude předložen k řešení podzimnímu členskému fóru.
Dalším bodem programu bylo rozdělení úkolů při zpracování metodiky činnosti asociace. Ta by měla zahrnovat kromě programů a cílů podmínky vzniku informačních center a záležitosti s tím související, kategorizaci, standardizaci, úlohu regionálních center, oblast informatiky, spolupráci s místními orgány a podnikateli, vzory návrhů rozpočtu apod.Rada dále schválila termíny jednání rad a podzimního členského fóra.