Tisková konference v Ostravě

Dnes od 10,00 do 11,30 hod. proběhla tisková konference v Ostravě ke konferenci Cestovní ruch - šance pro rozvoj regionu, podtitul Destinační managament.
Na tiskové konferenci, které se zúčastnili Ing. Josef Jalůvka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Karel Burda, ředitel a předseda představenstva Ostravské výstavy, a.s., a dr. Dagmar Kremzerová, ředitelka Městského informačního centra Ostrava, o.p.s., a revizorka Asociace turistických informačních center ČR, byla mj. prezentována činnost profesního sdružení turistických infocenter.
Z tiskové konference 3.4.2003
A.T.I.C. ČR je vrcholnou cechovní organizací turistických a informačních center (kanceláří), která zajišťují činnost v cestovním ruchu a tím pomáhají rozvoji cestovního ruchu v ČR

AT.I.C. ČR je rovnocenným partnerem vrcholných státních institucí, zvl. Ministerstva pro místní rozvoj, České centrály cestovního ruchu

A.T.I.C. ČR je rovnocenným partnerem vrcholných regionálních a komunálních institucí, zvl. krajských úřadů a vedení měst a obcí

A.T.I.C. ČR je samostatné, dobrovolné sdružení při zachování nezávislosti vůči vládě, zastupitelským orgánům, politickým stranám, podnikatelským subjektům a organizacím
Z tiskové konference 3.4.2003
Cílem A.T.I.C. ČR je stát se centrem informační sítě v rámci cestovního ruchu ČR sloužících k oboustrannému toku informací a potřebám hostů, obyvatel měst, obcí a podnikatelských subjektů

Cílem A.T.I.C. ČR je zvyšování odborné úrovně a informovanosti svých členů

Cílem A.T.I.C. ČR je monitorování, sumarizování a přenášení zkušeností mezi členy

A.T.I.C. ČR zajišťuje pravidelná setkání (jednání) svých členů a společné akce

A.T.I.C. ČR se zabývá publikační a vydavatelskou činností ve prospěch členů

A.T.I.C. ČR prosazuje zájmy svých členů v mezinárodní oblasti

A.T.I.C. ČR se chce ve spolupráci s ostatními příbuzenskými asociacemi podílet na legislativních úpravách v oblasti, které se týkají činnosti asociace. Svými připomínkami a návrhy se podílí na tvorbě norem a předpisů ve výše uvedených oblastech a prosazovat nejvýhodnější podmínky pro členy AT.I.C. ČR

A.T.I.C. ČR předkládá státním i nestátním institucím vlastní návrhy a požadavky, které bude uplatňovat v přímých jednáních

A.T.I.C. ČR spolupracuje s orgány státní a místní správy za účelem rozvoje cestovního ruchu a služeb obyvatelstvu v dané oblasti
Z tiskové konference 3.4.2003

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR