Městské informační a turistické středisko ve Zlíně

ZLÍN - Moderní město Zlín sice turistům nenabízí vznešené chrámy nebo středověké tvrze, oplývá však množstvím zeleně a pyšní se ojedinělou funkcionalistickou architekturou. Navíc se stále zlepšují služby poskytované v oblasti cestovního ruchu. Zlín si v posledních letech nachází příznivce nejen mezi obyvateli České republiky. V ulicích města stále častěji zaznívá němčina, angličtina, ruština, či italština. Slovenské zájezdy se díky blízkosti hranic staly samozřejmostí.
Sílící cestovní ruch si vyžádal zkvalitnění servisních služeb pro turisty a zřízení Městského informačního a turistického střediska přímo v budově radnice. Pět pracovníků, pověřených podáváním informací, se zde střídá v celodenních službách. Městské informační a turistické středisko (MITS) je otevřeno od pondělí do soboty.
Městské informační centrum ve Zlíně
Informační středisko Magistrátu města Zlína bylo původně zřízeno na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v roce 2000. Nejdříve se jeho pracovníci zabývali pouze poskytováním informací o činnosti jednotlivých oborů magistrátu, vydávali úřední formuláře a žádosti a fungovali jako podatelna. Kromě toho v informačním středisku přijímali a řešili připomínky, stížnosti a doporučení občanů. Byla využita i moderní technika. Zájemci mají k dispozici internet i městský intranet, kde si mohou sami vyhledat základní údaje o městě.
K úředním formulářům postupně přibyly tiskové materiály, které radnice vydává: mapy, brožury, pozvánky na akce pořádané městem a městský Magazín Zlín, který je navíc zdarma distribuován do všech zlínských domácností. Do informačního střediska začali přicházet turisté a chtěli doporučení k ubytování či tip na dobrou restauraci, popis okolních památek nebo informace o kulturních akcích v regionu. Zdejší pracovníci se rychle přizpůsobili těmto požadavkům a nyní již mají k dispozici katalog ubytování, přehled restaurací, zajišťují předprodej lístků apod. Záběr informačního střediska se stále rozšiřuje a jeho agenda roste.
Rok 2003 byl pro zlínské informační středisko již na začátku velmi úspěšný. Radniční informační středisko nejdřív získalo certifikát člena sítě turistických informačních center regionu Slovácko v kategorii oblastního centra. Podmínky zahrnovaly například zajištění sobotního provozu, základního informačního servisu pro turisty, zprostředkování ubytování, nabídku prodeje vstupenek do kulturních a společenských institucí, dostatečně široký prodej propagačních předmětů - to je jen malý výčet náplně MITS Zlín. Asi za měsíc se podařilo získat i členství v Asociaci turistických informačních center České republiky (ATIC ČR), certifikát kategorie B a charakteristické zelené logo.
Úspěšně se rozvíjí spolupráce informačních středisek celého Zlínského kraje. Dochází ke vzájemné výměně tiskových materiálů a turistických průvodců. Pracovníci informačních center se vzájemně navštěvují a dělí se o zkušenosti. Zlín neopomíjí ani prezentaci na veletrzích cestovního ruchu. Zlínský stánek lákal odborníky i turisty na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2003 v Brně i na Slovakiatour 2003 v Bratislavě.

Eva Manišová