Oslavil životní jubileum

Při veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2003 jsme v pátek 14.2. (Valentýn) na stánku Pardubického kraje zastihli v pilné práci Jana Matouše, vedoucího Informačního centra města Poličky a člena Rady Asociace turistických informačních center České republiky.
Veletrh Holiday World 2003
Narodil se právě před 30 lety, vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická biologie a ekologie. Původní povolání biologa změnil a v roce 1997 se stal vedoucím Informačního centra města Poličky, které v roce 2001 přivedl do profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky.
Veletrh Holiday World 2003
Jménem Asociace přišli oslavenci blahopřát Dagmar Kremzerová, revizorka A.T.I.C. ČR, a Miroslav Foltýn, prezident cechu.
Veletrh Holiday World 2003
K přání pevného zdraví a mnoha dalších úspěšných let se rádi připojujeme.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR