Na veletrhu Holiday World 2003

Asociace turistických informačních center České republiky vystavovala na 12. ročníku Středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2003, který se ve dnech 13. - 16. února 2003 konal na pražském Výstavišti v Holešovicích.
Výborné zázemí pro prezentaci i jednání Asociaci poskytla ve svém stánku Česká centrála cestovního ruchu.
Veletrh Holiday World 2003
Celkový pohled na veletržní expozici České centrály cestovního ruchu.
A.T.I.C. České republiky, jež je profesním sdružením (cechem) turistických informačních center, věnovala časový prostor zvláště prvních dvou "dnů pro odborníky" řadě jednání s mnoha partnery z oblasti cestovního ruchu.
Veletrh Holiday World 2003
Mezi projednávanými tématy dominovaly diskuse o návrzích optimálního systému financování veřejné informační služby bezplatného poskytování informací včetně odpovídajících garancí její kvality, a o řešení problému častého zneužívání označení [i] jinými subjekty (zvláště ubytovateli, cestovními kancelářemi a směnárnami), které turistická informační centra neprovozují.
Veletrh Holiday World 2003
Zástupci Asociace turistických informačních center na veletrhu poskytovali také metodickou pomoc se vznikem nových informačních kanceláří a jednali se zájemci o členství v profesním cechu.
Veletrh Holiday World 2003
Možnost prezentace problematiky turistických informačních center na stánku České centrály cestovního ruchu byla nepochybně přínosem.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR