TOUR REGION FILM 2001 V PÍSKU

Ve dnech 29. - 30. května se v Písku uskuteční 8. ročník festivalu TOUR REGION FILM 2001, 5. ročník festivalu TOURPROPAG 2001 a 3. ročník souboru přednášek s problematikou cestovního ruchu TOURFORUM 2001.
Setkání pořádá každoročně Česká centrála cestovního ruchu ve spolupráci s Okresním úřadem v Písku, s městem Písek a AVANT Promotion pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Vítězné filmy, multimedia a propagační prezentace budou oceněny na Zvíkovském hradě a automaticky postoupí na Mezinárodní filmový a multimediální festival TOURFILM 2001, který se bude konat ve dnech 25. - 26. září tradičně v Karlových Varech v Grandhotelu PUPP.
Součástí festivalu budou semináře o cestovním ruchu, na kterých vystoupí přední odborníci v této oblasti. Semináře připravuje Česká centrála cestovního ruchu.
V průběhu dvoudenního setkání nebudou chybět ani společenské akce. Organizátoři festivalu ve spolupráci s vydavateli M-PLAN a SHOcart připravili zahajovací koktejl a festival vyvrcholí slavnostním večerem hostitelského města Písek ve Zvíkovském podhradí.