Asociace se připravuje na veletrhy cestovního ruchu

Veletrhy cestovního ruchu jsou příležitostí k výrazné prezentaci subjektů působících v cestovním ruchu. Také asociace využívá těchto možností jak seznámit veřejnost se svou činností, svými záměry.
Na veletrhu cestovního ruchu v Brně se asociace zúčastní jako spoluvystavovatel ve stánku České centrály cestovního ruchu v pavilonu A1, ve stánku č. 015. Srdečně všechny zájemce o činnost turistických informačních center k návštěvě stánku, kde mohou získat informace o činnosti A. T. I. C. ČR. Srdečně také zveme naše partnery, se kterými se setkáváme v průběhu celého roku.