Jak vylepšit diskusní fórum ATIC?

Již řadu měsíců má ATIC své vlastní diskusní fórum. Některé příspěvky vyvolaly celou řadu podnětů, názorů a nápadů. Stalo se pro nás nástrojem pro komunikaci a řešení úkolů a problémů v naší členské základně i mimo ni.
Je vidět, že i touto cestou se dá celá řada otázek vyřešit, nebo alespoň předjednat. Rozhodování vedení ATIC je pak snazší, znají-li názory členů, které zastupují.
Vše se vyvíjí a stejně tak tomu musí být i s tímto komunikačním nástrojem. Proto předkládám široké veřejnosti členů i nečlenů ATIC návrh na diskusi o nové podobě našeho diskusního fóra.

Těším se na Vaše návrhy, nápady a připomínky.

Ing. Ladislav Hollý
BESKYDY-VALAŠSKO

info@beskydy-valassko.cz