Podzimní členské fórum

Letni turistická sezóna pomalu končí a brzy nastane čas bilancování. Asociace turistických informačních center ČR se sejde ve dnech 17. a 18. října v Českých Budějovicích, protože pořadatelem jsou tentokrát jižní Čechy.
Nosným tématem jednání bude projednávání změn v základního dokumentu asociace - stanov a v návaznosti na to jednacího řádu a dalších dokumentů.
Setkání bude také příležitostí, aby si členové vyměnili pracovní zkušenosti z posledního období, protože povodně poznamenaly i mnohá informační centra.
Po skončení pracovní části jednání se uskuteční setkání s pracovníky Jihočeské centrály cestovního ruchu a krajských orgánů.
Ve večerních hodinách je na programu společenský večer, který už získal mezi členy dobrou pověst. Druhý den je pro účastníky připraven zajímavý kulturní a společenský program. Chybět nebudou ani návštěvy v turistických informačních centrech. A komu se nebude z jižních Čech odjet, může zůstat i přes víkend. Také na tyto dny je čeká mnoho atraktivních akcí.