Jistota zvaná MADI

MADI působí na trhu od roku 1991. Není to cestovní kancelář, nýbrž reklamní agentura a vydavatelství časopisů, která naprostou většinu svých služeb a produktů směruje do řad pracovníků v cestovním ruchu z podnikatelské, rozpočtové a příspěvkové sféry.
Jedním z takových "kadlubů”, v nichž se množství lidí, služeb a nápadů v cestovním ruchu stýká, je mezinárodní kontraktační veletrh cestovního ruchu a hotelnictví MADI Travel Market v Praze.
Letos ve svém šestém ročníku (9. - 11. listopadu 1999) přivítá kolem 500 vystavovatelů ze 40 zemí celého světa.
Vystavovatelé i návštěvníci snad nejvíce oceňují fakt, že tato odborná akce není přístupná běžné veřejnost, lačnící hlavně po suvenýrech, mapách a plakátech zdarma.
Veletrh již znají pracovníci z institucí státní správy v regionech, informačních středisek, nadací pro rozvoj cestovního ruchu a kulturních zařízení.
Novinkou veletrhu MADI, a dodejme, že veleúspěšnou, je doprovodný program Den regionů, který se v roce 1998 uskutečnil poprvé.
Zaběhnutým inzertně informačním médiem je časopis Tourism Courier neboli Kurýr. Agentura ho jako měsíčník vydává od roku 1991. Obsahuje celou řadu informací i nekomerčního charakteru. Kromě cestovních kanceláří, autobusových a leteckých dopravců ho dostávají všechny okresní úřady (referáty regionálního rozvoje), řada městských a obecních úřadů, některá informační centra atd.
Méně známý je zatím časopis Czech Travel News založený na jaře 1998 a publikovaný jednou za dva měsíce v angličtině. Časopis si klade za úkol popularizovat Českou republiku mezi cizinci s důrazem na turistický ruch v regionech.

Aleš Krejčí, obchodní ředitel

Informace o agentuře MADI a obou časopisech: elektronická pošta, telefon nebo fax 02-6274152 nebo písemně na adrese: Agentura MADI, Husitská 27, 130 00 Praha 3.