Členské fórum v Kroměříži

V pořadí již desáté členské fórum se uskuteční ve dnech 29. - 30. dubna v Kroměříži.
Na programu jednání bude zpráva o činnosti od posledního členského fóra, zpráva o hospodaření, revizní zpráva, návrh činnosti na další období, diskuse a výměna zkušeností.
Pozvánku a příslušné materiály obdrží členové asociace poštou.
Ještě jedna zajímavost. Na večer je pro členy připraven společenský večer a na druhý den prohlídka Kroměříže s bohatým programem.