Z jednání rady

PRAHA. Rada asociace se sešla v průběhu Holiday World.
V úvodu zasedání znovu projednala a schválila předložený písemný návrh smlouvy mezi asociací a Kam na Pardubicku, s. r. o., týkající se prezentace zpráv o asociaci na Internetu (o tom píšeme na jiném místě).
Rada dále projednala přípravu členského fóra, seznámila se s průběhem a výsledky jednání se zástupci AICES.
Na programu byly také otázky propagace naší činnosti. V současné době je v řešení vydání mapky České republiky se zakreslenými turistickými informačními centry vč. Kontaktů na ně, brožurka o TIS a další vydávání Zpravodaje.
.