"ÍČKO" pro děti

Platnost obrázku vypršela.

CHRUDIM - Informační centrum města Chrudimi je umístěno ve středu města v budově staré radnice, která patří k nejstarším budovám ve městě.
V informačním centru poskytujeme takové služby, které vyplývají z jeho náplně. Kromě jiného pravidelně spolupracujeme s denním stacionářem pro mentálně postižené děti nazvaný Jitřenka. Snažíme se upozorňovat občany i návštěvníky, že mezi námi žijí lidé, kteří naši pomoc potřebují.
V prostorách informačního centra často pořádáme výstavky dětských prací. Ty si mohou lidé zakoupit za cenu, kterou si stanoví sami. Za získané finanční prostředky jsou potom dětem ze stacionáře zakupovány materiály pro jejich výtvarné práce.
Pravidelně spolupracujeme s dětmi. Jsme v kontaktu se základními školami. V průběhu vyučování žáci se svými učiteli navštěvují městské informační centrum, kde jim promítáme filmy o městě a celém regionu.
Není žádnou výjimkou, když posíláme na základě dopisů různé propagační materiály dětem z jiných škol z celé republiky, které se tak seznamují s naším městem a okolím.
Hodně je využíván i Internet, který je jednou z velkých možností získání nejaktuálnějších informací.

Dita Heřmanská, IC města Chrudimi