Byli jsme na MADI

PRAHA (nj) - V listopadu se na základě nabídky Agentury MADI zúčastnila naše asociace Dne regionů. Ten letos poprvé zorganizovala agentura MADI společně s Českou centrálou cestovního ruchu.
Den regionů byl uspořádán pro pracovníky okresních a městských úřadů a informačních středisek. Bylo to neuvěřitelné, ale dopoledního semináře se zúčastnilo více než 170 účastníků. Sál byl zcela zaplněn.
V dopolední části, která byla organizována formou semináře, hovořili o zkušenostech z práce sdružení ředitel Agentury Beskydy - Valašsko Petr Vašků a předseda sdružení Podkrušnohorského informačního centra v Klášterci nad Ohří Miroslav Foltýn (oba jsou členy rady A.T.I.C. ČR).
V odpolední části probíhala u jednotlivých stolů prezentace regionů. Prostřednictvím asociace a turistických informačních center, které jsou jejími členy, se představily návštěvníkům některé regiony. Velký zájem byl o adresář asociace a informace o asociaci samotné.

Platnost obrázku vypršela.

Den regionů na veletrhu MADI. Zleva Miroslav Foltýn, víceprezident Asociace turistických informačních center ČR, a Marcel Goetz, vedoucí ediční sekce naší asociace.