Otazníky přetrvávají

Je jestě dnes po několika letech snažení vůbec reálné, že vznikne celostátní informační systém za podpory státu? Mnozí, kteří znají celou anabázi, řeknou, že nikoliv. Odpověď je jednoduchá, ale nevystihuje současný stav.
V oblasti informačního systému jsme získali na ministerstvu pro místní rozvoj fundovaného partnera. Konzultacemi jsme se podíleli na přípravách rozpočtu pro informační systém, zásadách funkce a finančních podmínkách.
Ve stručnosti lze charakterizovat materiál, který byl připravován, v následujících bodech:
  • Stát finančně podpočí vznik informačního systému tak, aby na něj mohly být navázány informační systémy.
  • Stát poskytne finanční podporu na vybavení technikou certifikovaným informačním střediskům. Certifikace bude probíhat ve spolupráci České centrály cestovního ruchu a A.T.I.C. ČR.
  • V prvním roce bude finančně podpořen provoz regionálních datových a metodických center, v následujících letech potom provoz a pořizování dat v turistických informačních střediscích.
  • Využijí se stávající aktivity především v oblasti Internetu a rozvine se spolupráce na principu marketingových turistických regionů.
Rozběhla se i spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu. Nové vedení si uvědomilo nutnost spolupráce s regiony a podpoření vzniku nových turistických regionů.

Platnost obrázku vypršela.

V oblasti informačního systému přijala Česká centrála cestovního ruchu zásadu, že je nutné využít stávající aktivity a rozvinout existující systémy. Za tím účelem byl zpracován materiál "Doporučení a standarty informačního systému pro cestovní ruch v České republice”. Jako hlavní nástroj pro pořizování dat v požadované struktuře je program WinRis. Aby bylo možné reagovat na nové požadavky nejen od uživatelů, ale i od ČCCR, připravuje společnost ECOdate ČR s.r.o. verzi programu 2.0, která bude v distribuci před koncem roku 1998. "Doporučení” řeší i otázku komerčních a nekomerčních informací. Byl přijat model prosazovaný společností ECOdate ČR s.r.o.. Další oblastí, kterou se materiál zabývá, je Internet. Obsahuje základní doporučení pro tvůrce www stran, aby mohly být zařazeny do struktury garantované ČCCR. Plné znění doporučení "Doporučení” je možné objednat u firmy ECOdate ČR.
Jak jsem již naznačil, koncem roku bude k dispozici nová verze programu WinRis 2.0. Záznamy databáze vytvářené v programu WinRis jednotlivými informačními středisky lze doplnit o inzerentní www na Internetu. Všem informačním střediskům nabízí společnost ECOdate ČR,s.r.o. zdarma na serveru http://www.holiday.cz jednu stranu. Dalším modulem, který uvádí ECOdate na trh je AMSRis. Modul je realizován ve spolupráci s provozovatelem celostátního rezervačního systému na autobusové jízdenky AMS. Pro distribuci vstupenek jsme jako partnera zvolili firmu BTI.

Miroslav Řepa (11.11.1998)