Novinky z Náchoda

Na náměstí T.G.Masaryka č.p.1 bylo otevřeno Regionální muzeum Náchodska.
Seznamuje nejširší veřejnost a návštěvníky města s historií od pravěku. Expozice je velmi atraktivní a poutavá nejenom pro dospělé, ale i pro děti.
Podrobnější informace máme k dispozici v Informačním a cestovním centru v Náchodě, kde jsme nově rozšířili služby o směnárnu.

Marie Talafantová

Kontaktní adresa:

Kamenice 144
547 01 Náchod
Česko (CZ)
tel: (+420) 491 420 420
fax: (+420) 491 420 420