Setkání Informačních center z Východních Čech

V rámci veletrhu cestovního ruchu Regionpropag se v Pardubicích 23.2.2001 uskutečnilo setkání Informačních center z turistického regionu Východní Čechy.
Na programu byly informace o činnosti A.T.I.C. ČR, výletní mapa pro rok 2001, rezervační systém TICKETS.CZ s praktickými ukázkami využití internetu při činnosti Informačních center. Závěrem proběhla diskuse na téma: "Nabízíme pomoc - potřebujeme pomoc".

Luděk Šorm