Naše poradna

Na jednáních členského fóra naší asociace, především pak v neformálních diskusích v průběhu přestávek, se setkáváme s nejrůznějšími dotazy týkající se činnosti turistických informačních center, živnostenského zákona, s tím, jak se nový zákon o cestovním ruchu dotýká turistických informačních center apod.
Z toho důvodu otevíráme Naši poradnu, do které můžete posílat své písemné dotazy.