Bylo to skvělé

Takové a podobné věty se ozývaly z úst účastníků prohlídky Pražského hradu, kterou u příležitosti veletrhu MADI uspořádal náš člen Informační centrum správy Pražského hradu. O prohlídku vybraných částí reprezentačních prostor Pražského hradu byl zájem nejen mezi členy, ale po zjištění, že nejsme uzavřenou společností, se k nám přidávali i pracovníci některých cestovních kanceláří, takže celkový počet účastníků se přiblížil čtyřiceti. Téměř dvouhodinová prohlídka s průvodkyní se setkala s velkým ohlasem.

Platnost obrázku vypršela.

Účastníci prohlídky Pražského hradu.
To však ještě nebyl konec poměrně náročného dne. Po prohlídce se všichni vrátili na Výstaviště na veletrh MADI a po jeho skončení se velká část účastníků přemístila do jiné části Prahy - do restaurace U Zeleného stromu v Karlíně, kde se dlouho do noci povídalo a povídalo. Proč se o těchto akcích zmiňujeme? Protože to byly akce, které si zorganizovali sami členové po dohodě mezi sebou. Sekretariát byl vlastně jen "sepisovatelem" účastníků. O to byly akce cennější.

Platnost obrázku vypršela.

Jak se ukázalo, tím však aktivity členů nekončí. Na povrch vyplynulo, že další člen A.T.I.C. ČR připravuje na leden společnou akci. Ale o té až příště.