Prospěšná akce

PRAHA nj- V listopadu loňského roku jsme měli možnost zúčastnit se workshopu MADI, především jeho části týkající se Dne regionů. Pro asociaci to byla, ostatně jako již v předcházejícím roce, velmi prospěšná akce. Byla to jedna z možností jak představit naši asociaci a v jejím rámci i ty členy, kteří o tento druh prezentace měli zájem. Řada dalších členů, kteří společně s námi nevystavovali, se přijeli na workshop MADI podívat, navázat nové kontakty.
Setkali jsme se s velkým zájmem o asociaci. Dokonce s takovým, že museli vypomoci i členové, kteří se u našeho stolku sami prezentovali. Nejvíce dotazů bylo směrováno do oblasti, co asociace může nabídnout, jak probíhá spolupráce mezi jednotlivými členy asociace, jak si navzájem pomáháme při řešení nejrůznějších pracovních záležitostí, jak funguje vzájemná informovanost mezi členy.
Byla to i možnost, aby se znovu setkali i členové, kteří již v asociaci jsou. Setkání to byla srdečná, neformální.
V závěru mnozí účastníci uvedli, že to byla opět jedna z vydařených akcí.