Z ediční sekce

Asociace turistických informačních center ČR uzavřela dohodu s firmou GeoClub - výhradním distributorem turistických, cyklistických, vodáckých a cestovních map firmy SHOCart.
Naše asociace se zavázala, že doporučí členům prodej map a průvodců firmy GeoClub v informačních centrech včetně umístění prodejních stojanů, bude propagovat na svých stránkách a jiných materiálech výrobky firmy GeoClub, kde bude uveřejněno logo, případně adresář asociace, umožní GeoClubu prezentaci v rámci své účasti na výstavách MADI, Holiday World apod., bude vytvářet podmínky pro propagaci Geoclubu při regionálnich výstavách cestovního ruchu, především prezentací edičních řad turistických a cyklistických map a informace o novinkách GeoClubu bezplatně uveřejňovat ve Zpravodaji v rubrice ediční sekce.
GeoClub se zavázal pravidelně navštěvovat a zásobovat informační centra asociace a nabídnout vhodné prodejní stojany, na výstavy zapůjčit novinky a propagační materiál prostřednictvím naší ediční sekce a prezentovat asociace ve svých výrobcích. Pokud pracovníci turistických informačních center najdou jakékoli nepřesnosti v mapách, připomínky je nutno zasílat přímo k rukám Ing. Šumbery SHOCart s. r. o., nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín. Kvalita map regionu záleží i na spolupráci infocenter s vydavatelstvími a českou distribucí GeoClub.
Na rok 2001 byla dále uzavřena dohoda s Kartografií a Olympií Praha. Vydavatelství nás budou rádi zveřejňovat, když my se je naučíme rádi prodávat.
V rámci Holiday World pořádáme IV. ročník soutěže O nejhezčí turistickou pohlednici ČR. Prosíme naše členy, aby tuto záležitost nepustili ze zřetele a uspořádali regionální kolo a poté zaslali deset nejlepších pohlednic po dvou kusech na adresu Jihočeského mapového a turistického informačního centra v Českých Budějovicích. Termín je do 30. ledna 2001.

Marcel Goetz