Každý začátek je těžký

Aneb čtvrt roku informačního centra v Horažďovicích
Od května jsme připravovali založení informačního centra. Dne 20. června zahájila firma Turistické centrum Prácheň na náměstí v Horažďovicích v přízemí bývalé zvláštní školy provoz informačního centra.
Komerční činnost, jako je prodávání map, pohlednic, suvenýrů apod. není tak výnosná, abychom mohli nepřetržitě zaměstnávat alespoň brigádníky.
Městská rada nám na naši žádost odpustila zaplacení nájmu na druhé pololetí ve výši 4 000 Kč, za což jsme rádi. Jinak si veškerý provoz "táhneme” sami a jsme na hranici našich možností. Takže není divu, že se nám zatím nepodařilo vybavit informační centrum počítačem.
Přesto se však zatím nevzdáváme. Za první tři měsíce provozu nás navštívilo přibližně 3 500 lidí. Velká částo dotazů se týkala uvytování, stravování a kulturního vyžití. Zejména pro děti jsou určeny malé výstavky v prostorách informačního centra.
Provoz informačního centra je činnost nezisková. I my můžeme udržet provoz jen díky pochopení Úřady práce, který nám vypomohl zřízením absolventského místa, firmě Bohemia Sport, která bezplatně upravila některé vybavení a díky všeobecné podpoře Městského úřadu v Horažďovicích.

Simona Sládková