Plán činnosti na rok 2001

I.Vnitřní činnost asociace
 1. usilovat o užší spolupráci mezi jednotlivými TIC, o pravidelnou výměnu informací a v rámci možností i propagačních materiálů jednotlivých měst a obcí
 2. termín: průběžně, zodpovídají: jednotlivá TIC
 3. v rámci asociace usilovat o krátkodobé výměnné stáže jednotlivých pracovníků v informačních centrech
 4. Termín: průběžně, Zodp.: jednotlivá TIC
 5. pokračovat ve zkvalitňování poskytovaných služeb TIC, usilovat o profesionální přístup pracovníků k návštěvníkům TIC
 6. Termín: průběžně, Zodpovídá: rada
 7. zkvalitňovat Zpravodaj asociace, usilovat, aby se stal výraznou platformou vyměňování názorů na činnost asociace a dalších aktivit v cestovním ruchu
 8. Termín: průběžně, Zodpovídá: rada
 9. zabezpečit vydání mapy České republiky s adresářem TIC k prezentaci asociace na veletrzích CR apod.
 10. Termín: leden 2000, Zodpovídá: ediční sekce a sekretariát
 11. zabezpečit pro www stránky základní údaje o jednotlivých TIC (otevírací doba, druh poskytovaných služeb apod.)
 12. Termín: říjen 2000, Zodpovídají: TIC, rada a p. Šorm
 13. organizačně se podílet na vydávání série regionálních "Výletních map"
 14. Termín: průběžně, Zodpovídá: ediční sekce, členové A.T.I.C.
 15. podílet se na organizaci soutěže O Nejkrásnější turistickou pohlednici ČR a nejzdařilejší autoatlas ČR
 16. Zodpovídá: ediční sekce, členové A. t. I. C., Termín: průběžně
 17. zpracovat metodiku ekonomiky provozu turistických informačních center
 18. Zodp.: rada A. T. I. C., Termín: do konce prosince 2000
 19. prověřit možnosti zavedení jednotného telefonního čísla pro TIC
 20. Zodp.: sekretariát A. T. I. C., Termín: prosinec 2000
 21. uspořádat v roce 2001 odborný zájezd pro členy A. T. I. C.
Zodp.: rada A. T. I. C., Termín: nejpozději do konce května
II.Vnější činnost asociace
 1. účinně hájit zájmy členů navenek
 2. Termín: průběžně, Zodpovídá : rada
 3. pokračovat ve spolupráci s vydavateli map a turistických průvodců, usilovat o uzavření
 4. Termín: průběžně, Zodpovídá: rada, ediční sekce
 5. pokračovat ve spolupráci s časopisy a novinami zabývajícími se cestovním ruchem. Usilovat o reciproční, bezplatnou výměnu prezentaci.
 6. Termín: průběžně, Zodpovídá: rada, sekretariát
 7. Pokračovat ve spolupráci s ČCCR
 8. Termín: průběžně, Zodpovídá: rada
 9. společně s agenturou TRIUMF zorganizovat vyhlášení soutěže o Nejhezčí turistickou pohlednici ČR a nejzdařilejší autoatlas ČR a výsledky vyhlásit na Holiday World v Praze v únoru 2001
Zodpovídá: ediční sekce, sekretariát,Termín: únor 2001