Vítejte na Záhoří

Město Lipník nad Bečvou je půvabné starobylé městečko v Moravské bráně, v mělkém údolí lemovaném z jihu Záhořím, což je nevelká národopisně svébytná oblast a ze severu Oderskými vrchy. Rozprostírá se na pravém břehu řeky Bečvy mezi městy Přerovem a Hranicemi.
První zmínka o Lipníku pochází z roku 1238. Za město byl vyhlášen r. 1265. Historie města, ale i jeho současnost je spjata s hradem Helfštýnem, nacházejícím se v nedaleké obci Týn nad Bečvou, který vévodil lipenskému panství. Lipník byl vždy městem poddanským, ale v držení nejmocnějších moravských rodů - pánů z Kravař, Perštejnů, Ludaniců, Petra Voka z Rožmberka, Bruntálských z Vrbna. Posledně jmenovaní přenesli své sídlo přímo do města. Vystavili zde krásný zámek, který se po Bílé hoře 1622 stal spolu s panstvím, majetkem kardinála Fr. z Ditrichštejna a to až do roku 1858. Posledními zámeckými pány byli hrabata z rodu Althanů.
V roce 1989 byl Lipník vyhlášen městskou památkovou rezervací s množstvím památek stojících za návštěvu a za shlédnutí. Chloubou města jsou bezpochyby - městská radnice, zvonice, kostel sv. Jakuba Většího, kašny, morový sloup, městská kaple, synagoga (dnes kostel českobratrské církve). Toto půvabné jádro bylo obehnáno hradbami v délce 1137 m se 13 baštami a dvěmi branami. Dodnes je většina hradeb zachována. I za historicky starším jádrem je co vidět. Za zmínku stojí historický komplex - klášter, kostel sv. Fr. Serafínského, zámek a zámecký park se vzácnými dřevinami. Obnovené židovské hřbitovy dokladují silnou a významnou židovskou obec.
Město má mnoho významných rodáků za něž jmenujme alespoň Jana Neffa. Bylo a je dodnes vyhledávaným místem osobami slavnými, jako byli například A. Dvořák a B. Smetana. I dnešní život města je pestrý. Město si zachovalo svoji bohatou tradici vzdělanosti.
Informační středisko vzniklo při středisku volného času dne 1. 9. 1999, sídlí v ulici Novosady. Zařízení vzniklo sloučením kina, kulturního střediska a domu dětí. Svojí náplní pokrývá většinu požadavků obyvatel na volný čas. Připravujeme hudební akce, divadla, výstavy, zájezdy, besedy atp. I nadále organizuje volný čas dětí, mládeže i dospělých v zájmových kroužcích a kurzech.
Na území města jsou umístěny tři velkoplošné orientační plány města a několik informačních map "Jantarové cyklostezky", která převzala název z dob, kdy tudy obchodníci sváželi jantar. Pro cykloturisty máme k dispozici mapy "Cyklotrasy na Hranicku a Lipensku" a "Přerovsko". Před dokončením je informační videokazeta o Lipníku a nejbližším okolí.
V blízké budoucnosti by město mělo být napojeno na jednotný informační systém "KIS" pro severní Moravu. V Lipníku i v jeho okolí je spousta míst, které si zaslouží pozornost návštěvníků, přijdou si na své turisté i přírodovědně zaměření návštěvníci. Jmenujme jen ta nejzajímavější - hrad Helfštýn, v jehož hradbách se koná množství doprovodných akcí. Asi nejvýznamnější je každoroční mezinárodní setkání uměleckých kovářů - Hefaiston. Lázně Teplice se svými 4 prameny, teplické aragonitové jeskyně, Hranické propast, která je nejhlubší v ČR. V okrese se nachází mnoho chráněných krajinných lokalit.
Pokud se rozhodnete k návštěvě našeho města, zcela jistě uděláme vše proto, abyste se u nás dobře cítili. Rádi vás přivítáme na tradičních červnových folklorních slavnostech, květnové soutěžní přehlídce klavírní čtyřruční hry s názvem Dvořákův Lipník. Samozřejmě, že budete u nás vítáni vždy.

Za informační centrum Drahomíra Řeháková