Město Tábor vás zve

S cílem napomoci rozvoji cestovního ruchu otevřel Městský úřad v Táboře v roce 1994 stálé informační středisko přímo v budově radnice na Žižkově náměstí. Jeho hlavní náplní je poskytovat turistům co nejširší paletu informací o historických, kulturních a přírodních zajímavostech a nabídce služeb v Táboře a okolí, a tak prodloužit dobu jejich pobytu v našem městě.
V loňském roce zahájilo Infocentrum Města Tábora turistickou sezónu rozšířením svých služeb o úschovnu kol. Prostor pro úschovnu byl vyhrazen v budově radnice, kde je možné umístit současně až 12 bicyklů. Úschovna je v provozu celoročně během otevírací doby infocentra.
V r. 1999 využilo tuto službu během léta asi 80 cyklistů. Cena úschovy 1 kola do 2 hodin činí 10,- Kč, úschova na 2 hodiny a více 20,- Kč. Úschovna kol je zajištěna Českou pojišťovnou, a.s. pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, za zavazadla a věci, které nepatří k běžnému vybavení kola infocentrum neručí. Úschovna kol se setkala již v počátku sezóny 99 s velkým ohlasem a podle vyjádření turistů je tato služba ojedinělou nejen v oblasti jižních Čech.
Přestože Tábor má vysokou návštěvnost, je pořádána, se záměrem prodloužit dobu pobytů turistů ve městě, řada kulturních a společenských akcí, např. Táborská setkání (8. - 10. 9. 2000): pochodňový průvod městem, ohňostroj, středověké tržiště, šermířské souboje a klání, historická bitva, staročeský jarmark, slavnostní průvod městem, pouliční divadlo, dětský ráj.
Příjemnou novinkou, na kterou bychom rádi upozornili příznivce pouličního divadla, je vystoupení divadelní společnosti Continuo. Na Tržním náměstí, v atmosféře historického jádra města, budete moci shlédnout představení vycházející z mýtů, legend, pohádek a lidových písní. Výraznou roli v představení hraje pohyb, hudba, loutky a výtvarný znak.
Kontaktní adresa:
Infocentrum Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor, tel.: 0361-486230, fax: 486100, e-mail: infocentrum@mu.tabor.cz, http://www.tabor.cz