Dojmy účastníků z cesty na Slovensko

Jsem ráda, že jsem měla možnost jet s vámi na zájezd na Slovensko. BÁJEČNÉ. Byla to pro mne příjemná možnost seznámit se s asociací neformálně a ptát se bez zábran na věci, které zatím neznám. Ještě jednou moc děkuji a těším se na Jihlavu (mám to velkým písmem v deníčku). Chtěla jsi, abychom také něco vytkli, ale já opravdu nemám co. Snad, že jsem si do skanzenu neinformována vzala střevíčky a pak tam klopýtala.

Radka Prokůpková, CK ELLE, Jablonec nad Jizerou

Ještě jednou díky, že jste mě jako nečlena A. T. I. C. přizvali. Myslím si, že se odborný zájezd vskutku vyvedl - měli jsme příležitost dozvědět se něco víc jak o službách, tak i provozních záležitostech jiných infocenter (slovenských i našich). Pro mne pak měla praktický význam návštěva informačního centra v Liptovském Mikuláši, kde jsem načerpala inspiraci jak vylepšit naši službu poskytování informací o atraktivních turistických cílech chrudimského regionu. Přínosné bylo porovnání našich vzájemných "situací” a zjištění, že některé záležitosti nejsou specifické jen pro naše íčko, ale že se s nimi potýkají i ostatní IC. Zkrátka výjezd, který nás nezabil (neb něco vydržíme), nás rozhodně posílil.Pozn.: IC města Chrudimi před časem z asociace vystoupilo, nyní se znovu zařadilo mezi čekatele. Ještě jednou díky, že jste mě jako nečlena A. T. I. C. přizvali. Myslím si, že se odborný zájezd vskutku vyvedl - měli jsme příležitost dozvědět se něco víc jak o službách, tak i provozních záležitostech jiných infocenter (slovenských i našich). Pro mne pak měla praktický význam návštěva informačního centra v Liptovském Mikuláši, kde jsem načerpala inspiraci jak vylepšit naši službu poskytování informací o atraktivních turistických cílech chrudimského regionu. Přínosné bylo porovnání našich vzájemných "situací” a zjištění, že některé záležitosti nejsou specifické jen pro naše íčko, ale že se s nimi potýkají i ostatní IC. Zkrátka výjezd, který nás nezabil (neb něco vydržíme), nás rozhodně posílil.Pozn.: IC města Chrudimi před časem z asociace vystoupilo, nyní se znovu zařadilo mezi čekatele.

Simona Burešová, IC města Chrudim

My, cestoruchisté, co bychom dodávali. Zájezd byl takový, jaký jsme si jej udělali. A že jsme šikovní, o tom se nedá pochybovat. Jednou větou - byl bezva. Už se těším na další.

Anna Schönmannová, TEP TOUR Teplice

To, že se zkontaktovaly dvě asociace - česká a slovenská - je nesporně největší přínos celé akce. Systematická výměna informací musí nastat co nejdříve (např. o nových členech asociace, jejich serverových a mailových adresách apod.).Pro mne osobně bylo nejdůležitější, že jsem se seznámil s kolegy z různých íček, že jsem slyšel různé názory na společné problémy, že mám na všechny spojení, že jsou všichni ochotni poradit a že se všichni v pořádku vrátili.Pozn.: zájemci o vstup do asociace

Martin Prorok, informační centrum Lázně Bohdaneč

Co se týče zájezdu, nechceme chválit za každou cenu, ale myslíme si, že po programové stránce neměl chybu. Kdo má výhrady, ať to příště zorganizuje lépe. Každý tu možnost angažovat se má. S členských fórem v Jihlavě samozřejmě počítáme, už jsme si to rudě zapsali do kalendáře.

Barbora Bíbrová, TIC Špindlerův Mlýn

Pokud mám hodnotit zájezd z pohledu provozovatele íčka, tak byl pro mne velmi poučný. Jednak jsem si ověřil, že provozování íčka bez finanční spoluúčasti města je i na Slovensku nemožné. Dále je jasné, že skladba aktivit íčka musí být velmi pestrá, aby bylo možné návštěvníka plně uspokojit. Potěšením pro mne bylo zjištění, že to u nás v Kroměříži děláme obdobně a tedy asi ne špatně. Je zajímavý jejich informační systém. Možná by nebylo marné i pro možnost vzájemné komunikace se s nimi dohodnout a zavést ho u nás. Věřím, že by to mohlo být finančně dostupnější. Pro stránce programové to všechno bylo super (jídlo, ženy, zpěv). Zkrátka už se těším na další akci.

Oldřich Kuchař, Informační kancelář města Kroměříže

Zájezd hodnotím více než kladně. Všichni zainteresovaní partneři ze slovenské strany udělali dle mého soudu maximum pro to, abychom se na Slovensku cítili dobře, ne-li lépe než doma.Vystoupení předsedy slovenské agentury pro cestovní ruch v Banské Bystrici bylo věcné, kritické a v mnohem inspirativní, setkání s primátorem města Liptovský Mikuláš Alexandrem Slafkovským se mi zdálo věcné a srdečné. Nejvíce si však cením lidí, kteří se nám věnovali na Oravě v Zuberci.
Nemohu dostatečně popsat báječnou atmosféru, která po celou dobu zájezdu panovala. To se těžko bude kdy opakovat. Nezapomenu na návštěvu ve skanzenu lidovej dediny v Zuberci, noční prohlídku lidové architektury, krásné písničky, slivovičku, na naprosto uvolněnou náladu. Oceňuji i to, že jsem poznal nové členy naší domácí asociace, předali jsme si své zkušenosti, navázali kontakty a upřímně se t ěším na vzájemné návštěvy v íčkách. Zkrátka a dobře mluvou našich sousedů: ZÁJAZD SA MI NAOZAJ VELMI PÁČIL, BOLO TO BOHOVSKÉ.

Emil Fedoš, IC Správy Pražského hradu